Innkalling til årsmøte i Bodø Seilforening


Til medlemmene i BSF

Innkalling til årsmøte i Bodø Seilforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Seilforening.

Årsmøtet avholdes den 17. mars kl. 19:00 i båtforeningens lokaler, Moloveien 6, 8003 Bodø.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 3. mars til epost leder.bodoSF@klubbkontor.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside https://bodoseilforening.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

15. februar Bodø, Styret