Bodø Seilforening Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Seilforening. Årsmøtet avholdes den 15. mars kl. 18:00 i båtforeningens lokaler, Moloveien 6, 8003 Bodø.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til e-post [email protected]. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside https://bodoseilforening.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem av seilforeningen minimum én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se seilforeningens lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen styret i Bodø Seilforening.
Bodø 13. februar 2023.

Del på sosiale medier

Flere innlegg

Send oss en melding