Innkalling til årsmøte BSF 14.06.21


Det kalles med dette inn til årsmøte i Bodø Seilforening.

Tidspunkt: mandag 14. juni 2021 kl. 20.

Sted: Grunnet Covid-19 situasjonen gjennomføres møtet på «Teams» (elektronisk møte).

Frist for innlevering av forslag: mandag 31. mai kl 16:00.

Saker: Vanlige Årsmøte-saker.

Styret i Bodø Seilforening.