BSF årsmøte 2020


BSF årsmøte 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Bodø seilforening 11. Februar 2020 kl. 18:00 i Bodø Båtforenings lokale.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet, senest 20 januar.

Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøte. Forslag sendes post@bodoseilforening.no .