Årsmøte i BSF tirsdag 5. februar 19:30


Som kunngjort i aktivitetsplanen for  BSF holdes det årsmøte i foreninga tirsdag 5. februar 19:30 i båtforeningas lokaler. Vanlige årsmøtesaker.