Viktig informasjon fra Seilmagasinet til alle BSF-medlemmer


BSF har fått et brev fra Seilmagasinet der de intransparencyformerer om at Seilmagasinet og Seilas vil slås sammen, og innholdsmessig bli likt. Du får nå noen valg i forhold til papirblad eller tilgang til alt digitalt, og får du i dag Seilas gjennom medlemskapet i BSF blir det forandringer. Les informasjon under:

FELLES INNHOLD I SEILMAGASINET OG SEILAS

Siden finanskrisen slo til i 2008/2009 har seilbåtmarkedet bare krympet og krympet. Samtidig har det skjedd mye når det gjelder mediautviklingen i Norge. Dette er noe også vi i SEILmagasinet (og Norsk Maritimt Forlag AS) har merket i stor grad – ikke minst i form av reduserte annonseinntekter.

Dette har resultert i at det ikke lenger er rom for å utgi to fullverdige seilbåtblader med helt ulikt innhold – SEILmagasinet og Seilas – i 2016. Titlene vil imidlertid bli beholdt, men innholdet i de to magasinene vil mer eller mindre bli identisk.

Det betyr i praksis at SEILmagasinet egentlig vil bli som før med sitt generelle innhold pluss alle foreningssidene. Det vil som tidligere bli distribuert til alle foreningsmedlemmene og bladets øvrige abonnenter.

Seilas, som historisk er KNS’ medlemsorgan, vil få det samme generelle innholdet som SEILmagasinet, men foreningssidene vil bli erstattet med KNS’ egne foreningssider og bladet med Seilas-omslag vil bli distribuert til KNS’ medlemmer og abonnenter. I løssalg i kioskene vil det i 2016 kun være SEILmagasinet som vil stå i hyllene.

Det blir med andre ord ingen praktisk endring for SEILmagasinets abonnenter. Bladet vil komme ut som før. Sammenslåingen av innholdet i de to magasinene vil imidlertid medføre et bredere, større og enda mer variert innhold, og vi vil også øke med en utgivelse til – til ni magasiner i året. At vi nå kan konsentrere våre redaksjonelle krefter om å lage ett hovedinnhold, vil forhåpentlig resultere i et enda bedre SEILmagasinet.

NYE SEILMAGASINET.NO

Som mange allerede har observert, har seilas.no kommet med helt nye nettsider, og om ikke altfor lenge følger seilmagasinet.no etter med nye, responsive sider og helt nytt design. Som tidligere vil alle foreninger med kollektivt abonnement få en inngang/link til sine egne nettsider fra seilmagasinet.nos forside, men vi vil på den nye nettsiden også legge ut alle klubbsidene til de respektive seilforeningene. Dermed ville alle kunne ha et svært spennende arkiv å bla tilbake i!

Nye seilmagasinet.no vil også ha en tett knytning mot Sail Race System. Terminlisten vil ligge på forsiden som tidligere, og alle nyheter som blir lagt ut om arrangementer i Sail Race System, vil også bli publisert på forsiden av seilmagasinet.no med tittel, ingress og bilde. Vi har også lagt til rette for at arrangementer som benytter Sail Race Systems «live-tjeneste», kan eksponeres øverst på forsiden av seilmagasinet.no.

Innholdet i 6 årganger av SEILmagasinet tilbake i tid vil bli tilgjengelig på seilmagasinet.no som såkalt «pluss-stoff» (innhold som ligger bak en betalingsmur), pluss at alle årganger fra 2006 og frem til i dag nå er tilgjengelig i App Store og Google Play. Dette innholdet vil bli løpende oppdatert etter hvert som nye utgaver kommer til.

NETT-TILGANG OG DIGITALT BLAD

Et kollektivt abonnement omfatter i utgangspunktet at hver husstand får tilsendt SEILmagasinet i posten ved hver utgivelse. Ønskes nett-tilgang til pluss-stoffet på «nye» seilmagasinet.no, kan det tegnes et abonnement på individuell basis som gir denne tilgangen. Da får man også tilgang til bladene via App store/Google Play. Vi har også gjort det slik nå at digital tilgang også omfatter alt innholdet på seilas.no. Pris for det hele er kr 270.

Nytt fra og med 2016 er imidlertid at man som kollektiv abonnent i stedet for å få bladet tilsendt fysisk i posten, kan velge å få bladet digitalt i App store/Google Play. Da vil man også få full digital tilgang til alt pluss-stoff på seilmagasinet.no og seilas.no uten å betale noe ekstra.

Det kollektive abonnementet omfatter med andre ord to varianter som hver enkelt kan velge mellom:

  1. digitalt magasin i App store/Google Play – inklusive digital tilgang til alt stoff på seilmagasinet.no og seilas.no, eller…
  2. magasin i posten (ønsker abonnenten digital tilgang til seilmagasinet.no og seilas.no i tillegg, kan dette tegnes på individuell basis til kr 270 per år).

Vi vet at veldig mange verdsetter å kunne kose seg med å lese SEILmagasinet fysisk i go’stolen, men det er også mange som ønsker å få det digitalt for blant annet lettere å kunne søke seg frem i innholdet. Nå kan man med andre ord velge hva man ønsker! Man kan få det ene eller det andre – eller alt.

Beste hilsen fra alle oss i

SEILmagasinet

Morten Jensen

Redaktør