Årsfesten 7/11utsettes


Årsfestkomiteen meldte frafall i forrige uke, og styret har ikke klart å få ny komité på plass. Vi velger derfor å utsette festen. Styret kommer tilbake med ny dato.