Spørsmål og svar om nye NORLYS


NORLYS har laget en oppstilling av spørsmål og svar i forbindelse med overgang til nytt system. Denne bør dere lese og evt. sende inn nye spørsmål til NORLYS dersom dere føler at noe mangler. Vi legger merke til at de flytter LYS = 1 slik at en båt som seiler en bane i 8 – 16 knops sann vind bruker 600 s på 1 nm. Det betyr i klartekst at alle båter får nytt LYS-tall.

Et ORC tall på 600 tilsvarer etter det jeg kan se, et gammelt lystall på 1,36-1,37. Hvis det stemmer får alle båter i Bodø LYS under 1,0 i det nye systemet.

Liste over standardbåter vil gi lystall til raskeste versjon av båten. Dvs. at dersom en båttype er levert med racingkjøl i tillegg til standardkjøl vil lystallet settes lik båten med racingkjøl.

Les selv!

Spørsmål og svarside

http://www.norlys.org/index.php?option=com_content&view=article&id=453%3Astyret&catid=10&Itemid=101

130213 Olav