Helge Andreassen gjenvalgt som leder


På årsmøtet 5. februar ble Helge Andreassen gjenvalgt som leder i Bodø Seilforening. Nestleder Hege Kvalnes fratrådte men ble valgt som varamedlem til styret. Kasserer Vibeke Jensen ble gjenvalgt og Steinar Jonassen rykket opp fra sin styremedlemspost til nestleder. Ivar Westvig var ikke på valg og sitter et år til. Remi Rasmussen gikk ut av styret og ble erstattet med Karin Rodegerdts.

Det ble vedtatt å kjøpe en RS Feva jolle til og sette av 100.000 til et lagerbygg for jolleutstyr.

Ut over det var det ordinære årsmøtesaker som stort sett gikk gjennom uten noen større diskusjoner.

060213 Olav