Seminar om vær og vind på onsdag kl 18


Frivind seminaret som er et samarbeide med Bodø båtforening. Dette bør definitivt være noe for de som skal seile NOR 2012 og i og for seg alle som færdes på havet. Deltageravgiften er 100 kroner.

Antatt innhold:

Del 1, Generell teori om værsystemer og fordeling av vær og vind på jorden.

– Forklaring av høytrykk, lavtrykk, fronter med mer.

– Hvordan dette er fordelt på jorden og hvorfor det er slik.

Del 2, Værsystemer i Nordiske farvann

– Kort gjennomgang av aktuelle systemer og forhold

– Sesongvariasjoner

Del 3, Vær og bølgevarsling

– Teori og eksempler på moderne værvarsling.

– Hvordan dette fungerer.

– Muligheter og begrensninger.

Del 4, Værmeldinger i praksis

– Hvordan skal man undersøke værutsiktene før en seilas i Nordiske farvann?

– Kort om ulike typer informasjon og data

– Hvor henter man denne informasjonen?

– Hvordan benytte dette før og under seilasen

Del 5, Kort innføring i vær ruting/taktiske rutevalg

– Hvordan tilpasse seilingsruten etter vær og vindforhold.

– Lengere havsseilaser og kortere distanseseilaser.

Foredragets varighet: totalt ca 2,5 timer, men tilpasses deres ønsker

010512 Olav seminar