NOR 2012 informasjon og klasseinndling


Ved ankomst Bodø på torsdag skal båter legge seg på gjestebrygge 3. Vi oppfordrer lokale båter til å fylle opp brygga slik at vi markerer oss i bybildet og havnedagan. Etter regattaen kan vi ikke bruke denne brygga. Da er det den nye brygga ved dieselfyllinga til Statoil som brukes. Nærmere info på skippermøtet som holdes kl 09:30 fredag morgen ang dette.

Ellers er det meste klar. Klasseinndelingen blir mellom shorthandedlystall mellom 1.21 og 1.22. Dvs Acho Alai kommer i LYS1 med sitt lystall på 1.21 og Ada kommer i LYS2 med sitt lystall på 1,22. Dermed blir det 11 båter i LYS1 og 10 båter i LYS2.

Vi har ikke fått noen som har meldt forfall.

Flerskrogklassen har som ventet bare en båt.

160513 Olav