Klart for årsfest BSF Lofoten 4. februar


Da er vi endelig klare for en forsinket årsfest lørdag 4. februar kl 1930 på klubbhuset i Marinepollen.  I forkant av årsfesten vil det bli avholdt medlemsmøte med diverse info om kommende seilsesong. Nærmere innkalling kommer på SMS.

Som tidligere år satser vi på å fylle klubbhuset i Marinepollen med festglade seilere, mannskap og medredere.

Påmelding gjøres til Lars Erik Karlsen, 905 20 681 eller Roar Bårdsen 917 66 083, innen 1. februar. Egeneandel er satt til kr 200,- pr deltaker.

Program:

Velkomstdrink kl 19.30

Varm mat kl 20.00

Kaffe og hjemmebakte kaker og premieutdeling

Snacks m.m.+ utlodding av sponsorgaver

Underholdning

Ta med drikke til maten og det dere skal skylle ned snacksen med ut over i de små timer.

Vi gjør opp for startpengene på tirsdagsregattaen og kuvertpenger når vi ankommer. Startpengene kr 35,- pr. start. Om noen lurer så har vi lista med oss på festen.

180112 Roar