rigg


Riggsjekk i Bodø

RIGGSJEKK I BODØ 8 og 9 April. RIGGSERTIFIKAT NOR XXXX DATO 09.04.2014. Målt av rigger; Tor Kjetil Pedersen, Maritimt Kompani AS . 1. Tensionmåling av stående rigg. Rigg rettes og settes i base. 2. Innspeksjon av wire og riggskruer i stående rigg. 3. Kontroll av akterstag og…