Seilsportgruppa retningslinjer


1. Formål

Seilsportgruppas formål er å drive fritidstilbud og idrett innen seiling, organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

2. Overordnede mål for seilsportgruppa

• Fremme seilglede og seilsport
• Skape en trygg arena for læring der alle kan utvikle seg som seilere
• Drive målrettet opplæring innen regattaseiling og trygghet på havet
• Ha jevn rekruttering og bredde i aktivitetene
• Ha en kjerne eliteseilere på høyest mulig nasjonalt eller internasjonalt nivå • Våre verdier: Seilglede, vennskap, ydmykhet og ærlighet

Seilsportgruppa retningslinjer

3. Retiningslinjer, instruks

Medlemsskap

Alle medlemmer i Bodø seilforening (BSF) kan bli medlem i Seilsportgruppa. Interessenter kan delta to ganger før de melder seg inn i Seilsportgruppa og Bodø seilforening (BSF).

Innfasing av nye medlemmer

 1. Nye medlemmerI/interessenter skal i utgangspunktet rutes til Trivselsgruppa. Nye medlemmer som er erfarne regattaseilere rutes direkte til regattagruppa.
 2. Nye medlemmer som rutes til Trivselsgruppa må delta på første mulige nybegynnerkurs.
 3. Nye medlemmer som rutes direkte til Regattagruppa må gjennomgå sikkerhtskurs (MOB).
 4. Nybegynnerkurset har følgende priser (2023):
  1. For ikke medlemmer av kr. 1000,00
  2. For medlemmer kr. 500,00
  III. Kursdeltakere som melder seg inn i Seilsportgruppa mens kurset pågår får fritak for inneværende semesteravgift.
 5. Nye medlemmer skal ha gjennomgått grunnkurs og sikkerhetskurs (MOB) før de trener med regattagruppa.

Medlemskontigent

Medlemsskap koster for 2023:

Senior: kr 3000,- pr. år.

Junior (til og med 22 år og student (gyldig studentbevis): kr 2000,- pr. år. Medlemsskap faktureres i løpet av inneværende semester, altså to ganger pr år.

Aktivitetene i Seilsportgruppa

All opplæring og aktivitet skal skal foregå i henhold til Seilsportgruppas formål og overordnede mål. Opplæring og trening skal som en regel danne grunnlag for gode opplevelser hos den enkelte deltaker, samt bygge entusiasme for seiling.

Trivselsgruppa

Trivselsgruppa er for nybegynnere og medlemmer som ikke ønsker å avansere til regattagruppa. Ambisjonsnivået mht. ferdigheter innen seiling og regatta er lavere enn i regattagruppa men hovedfokus skal likevel være på regattaseiling. Trivselgruppa foretar opplæring og trening av nybegynnere.

Bodø Seilforening Seilsportgruppa

I Trivselsgruppa skaper vi den innledende seilgleden og entusiasmen for seiling. Det er hos oss mange medlemmer får sitt første møte med aktiv seiling og det er her våre medlemmer får basisferdigheter innen regattaseiling.

En forutsetning for at nye medlemmer forblir i Seilsportgruppa er at vi klarer å utdanne seilere som er trygge på havet, har glede av å seile regatta og som trives hos oss.

Nybegynnerkurs

Nybegynnerkurset skal gi:

 • basisferdigheter innen seiling samt hvordan man kan optimalisere for å få økt fart
 • kunnskap om regattaregler
 • båtkunnskap
 • basiskunnskaper om sikkerhet – hvordan ferdes trygt på havet i våre båter samt redning av MOB
 • gode opplevelser for alle, mestringsfølelse uansett nivå og så langt det er mulig bygge entusiasme for seiling hos hver enkelt elev

Regattagruppa
I regattagruppa kombineres Seilsportgruppas ambisjoner om mestring og seilglede med et brennende ønske om å prestere best mulig i regatta.

Trening handler i hovedsak om dette, -prestere best mulig under regatta. I regattagruppa deltar seilere som ønsker å utvikle seg som regattaseilere og som er villig til å forplikte seg til dette gjennom trening, fokus og innsats. Som seiler i regattagruppa er du dedikert og fokusert, og du forstår at de andre i båten er avhengig av din innsats for at dere sammen skal lykkes. Du forstår også at de andre i båten presterer best mulig når du er positiv, entusiastisk og ærlig i forhold til deres prestasjon.

I regattagruppa:

 • har man et seriøst forhold til å prestere under regatta
 • finner du de flinkeste regattaseilerne i Seilsportgruppa.
 • utdannes regattaseilere som kan hevde seg på nasjonalt nivå
 • utdannes gode seilinstruktører på høyt nasjonalt nivå
 • forstår alle at forskning viser at trygghet ombord skaper bedre prestasjoner

Utleie av båter

Seilsportgruppa tilgjengeliggjør så langt det er mulig båter for utlån til medlemmer som oppfyller seilsportgruppas krav til fartøysjef. Utlån er gratis. Lån av seilbåt skal alltid klareres med leder, enten ved personlig kontakt, eller ved å benytte et bookingsystemet når dette er operativt. Ved lån av båt Seilsportgruppas retningslinjer for for seiling, herunder spesielt krav til rapportering og loggføring, sjekklister for seiling.

Krav for å leie båt

– Båtførerprøven
– VHF sertifikat (for turseilas)
– Nybegynnerkurs
– gjennomgått MOB-øvelse
– Demonstrere ferdigheter som fartøyssjef (legge til, fortøye, ta vare på seil etc) – Aktiv i gruppa over tid

Når du låner båt

– Spør båtansvarlig før du låner, gjerne i god tid
– Retningslinjene for bruk av båt gjelder og skal etterleves
– Seilsportgruppas og Bodø seilforenings sikkerhetsrutiner skal følges

Bruk av seilsportgruppas båter

Før man drar ut

– sjekk at båtlogg er OK
– generell sjekk og klargjøring av båt
– Alle deltakere er registrert
– Alle deltakere har på vest
– Kort brief før man drar ut (inkludert sikkerhetsbrief)

Etter bruk av båt

– fokk rullet sammen og lagt i båt
– storseilet brettes pent, bindes til bom og dekkes med seiltrekk
– tauverk skal kveiles opp
– henge opp våte ting (f.eks. vest, tauverk etc.)
– spyle båt med ferskvann
– Fortøye forsvarlig
– Rapportere evt. skader eller mangler i logg (ref. retningslinjer for rapportering).