NNMS tirsdag i Bodø


TirsdagsregattaBodø Seilforening arrangerer regattaen Nord-Norsk Marinesenter tirsdag hver uke i sesongen fra månedsskiftet april / mai og ut juni og fra medio august til begynnelsen av oktober.

Vi møtes kl. 1700 til regattamøte i Bodø Båtforenings lokaler i Moloveien 6 hvor løp og annet blir gitt og folk uten båt kan få en å være med.

Startskuddet går kl. 18.00 på angitt startsted vanligvis rett utenfor moloen eller ved Langstranda.

Vanligvis deltar det 10-15 båter på disse seilasene. Løpet legges slik at det tar maksimalt 1,5 – 2,5 timer å seile. Det varieres mellom å seile korte strekk rundt bøyene i ytre havneområde og lengre strekk rundt øyer og sjømerker lenger ute. Eget kart er laget med rundingsmerker som brukes.

Etter seilasen møtes vi på i BBFs lokaler for sosialt samvær, kaffe og resultater. Er du interessert i seiling, men mangler båt, kan du møte opp på tirsdager kl. 1700. Da ordner vi med mannskapsplass.

I seilingsbestemmelsene er formålet med seilasene beskrevet slik:

«Bodø seilforenings Tirsdagsserie er en ukentlig seilas for foreningens tur- og havseilere. Den arrangeres hver tirsdag ettermiddag i seilesesongen.

Seilasene arrangeres som en regatta etter internasjonale bestemmelser og med et handikapsystem slik at båter av forskjellig type kan konkurrere mot hverandre.

Tirsdagsserien er ikke først og fremst en en konkurranse båtene imellom hvor det viktigste er å vinne. Målsettingen er å få aktivisert så mange av foreningens medlemmer som mulig , og skape et aktivt seilemiljø med samhold og trivsel. Vi ønsker å få med nye utenfra, ferske båteiere, barn, unge og familie. Samtidig er opplegget rundt en tirsdags regatta identisk med det som kreves for en ordinær regatta, og vil gi god trening for både nybegynner og drevne seilere.»

Båtene vi seiler med er svært ulike og det er derfor laget et handikap system som gir hver båt et handikap (for eksempel 0,920) som medgått tid ganges med for å få resultattid. Det betyr at en ikke vet hvem som har vunnet før denne er regnet ut. Noen ganger startes det etter handikap og da er det første båt i mål som har vunnet. Seilasene utgjør en serie hvor de beste 9 seilasene teller og de beste sammenlagt blir premiert.

Datoer, seilingsbestemmelser etc. vil komme i BSF’s aktivitetsplan og på denne siden i god tid før sesongen.