Medlemskap BSF Lofoten


Bodø Seilforening ønsker nye medlemmer velkommen.

Vi ønsker flere medlemmer og kan tilby et sosialt og inkluderende miljø for seilinteresserte. Du kan bli med på seiling med vanlig seilbåter (kjølbåter) eller jolleseiling der vi tilbyr RS Feva og Optimistjoller.

Du kan velge mellom ulike typer medlemskap:

 • Vanlig kontingent betales av enkeltstående medlemmer med egen båt.
 • Redusert kontingent betales av medlemmer uten egen båt (mannskaps- og støttemedlemmer) og juniorer (ut året du fyller 19).
 • Medlemmer i samme familie kan be om å betale kontingent med familierabatt i foreningen. Med medlemmer i samme familie menes ektefelle/samboer og deres barn frem til de fyller 19 år. Når kontingent med familierabatt er betalt, regnes hvert registrerte familiemedlem som tellende medlem i foreningen.

Medlemskontingent Bodø Seilforening 2014:

Jfr. årsmøtevedtak av 21.01.2014 har Bodø seilforening tegnet kollektivt abonnement på Seilmagasinet for sine medlemmer. Kontingenten er derfor økt noe fra tidligere år, men prisen vi har fått på bladet er svært gunstig i forhold til ordinær pris. De som evt. har Seilmagasinet fra før gjennom andre medlemskap, kan i stedet velge å få Seilas eller Båtliv. I så fall må det meldes fra direkte pr e-post til abo@seilmagasinet.no.

Priser 2014

 • Enkeltmedlem : kr 700,- (for seilere med egen båt)
 • Familierabatt : kr 800,- (for seilerfamilier med båt og flere medlemmer)
 • Juniormedlem : kr 250,- (for seilere under 19 år)
 • Mannskapmedlem : kr 350,- (for seilere uten egen båt)

Ved innmelding, avslutning av medlemskap, endring av dine opplysninger / ditt medlemskap eller spørsmål til faktura ta kontakt med kasserer ved hjelp av skjemaet nedenfor (eller på telefon 915 86 761).

I meldingsfeltet kan du:

Angi hvilke opplysninger du endrer. Fylle inn opplysninger om familiens medlemmer i den grad de ikke er lik dine egne (vanligvis telefon og epost).

 

  Navn*

  Gateadresse*

  Postnummer*

  Poststed*

  Telefon*

  Epost*

  Fødselsdato*

  Hva vil du gjøre?*

  Nytt medlemskapEndre medlemskapAvslutte medlemskap

  Ved nytt eller endret medlemskap, velg type:*

  EnkeltmedlemskapFamiliemedlemskapMannskapsmedlemJuniormedlem

  Avdeling:
  BodøLofoten

  Melding (navn og fødselsdato på familiemedlemmer etc.):

  Svar på oppgaven så vet vi du ikke er en spamrobot...

  For å bruke CAPTCHA, må du ha innstikket Really Simple CAPTCHA installert.