NordNorskMarinesenter tirsdagsregatta


Tirsdagskomiteen har begynt å jobbe mot gjennomføring av tirsdagsregatta 2021 slik vi initielt planla. Bodø kommune har nå lettet på restriksjonene slik at vi er på linje med nasjonalt nivå. Komiteen forholder seg derfor til retningslinjer publisert på Norges Seilforbund sine sider. Anbefalingen er at det seiles med tre i båten (kjølbåt) og at de generelle retningslinjer for å begrense smitte følges. Vi anser det å være skippers ansvar at disse reglene følges.

Se link: smitteveileder (norgesseilforbund.org)

Det seiles i to klasser, seilbestemmelser og flere detaljer rundt gjennomførelsen publiseres etter hvert. Situasjonen vurderes fortløpende og skulle tiltakene fra Bodø Kommune endres vil vi selvfølgelig måtte revurdere.

Tirsdagskomiteen minner alle på å betale LYSavgift 2021. Det gjør alt så mye enklere.

Hilsen Hege, Harry og Gunnar