Nord-Norsk Marinesenter TIRSDAGSSERIEN 2021


Tirsdagskomiteen er klare med seilingsbestemmelser og påmeldingsskjema. Det seiles i år i to klasser, skillet er satt etter antakelser om deltakelse og delvis basert på tidligere års inndelinger.

Klasse 1 NOR rating mindre enn 0.930
Klasse 2 NOR rating større enn eller lik 0.930

Vi anbefaler alle å lese nøye gjennom seilingsbestemmelsene – og vi gjør spesielt oppmerksom på at det i år seiles med vanlig rating – altså gis det ikke mulighet til å velge bort spinnaker dersom man har denne som aktivt seil i målebrev.

Det skal leveres inn mannskapsliste før hvert seilas, dette er viktig ift eventuell smittesporing.

Vi oppfordrer nye seilere til å kontakte oss i komiteen dersom dere er bare så mye som bittelitt nysgjerrige på å være med sammen med oss, våre telefonnummer er oppgitt i seilingsbestemmelsene. Vi kan være behjelpelige med å gi råd og tips.

I år som i fjor vil det ikke bli det sedvanlige skippermøte i forkant av seilasen og selvfølgelig ikke noe organisert møte i etterkant. Vi gjør også oppmerksom på at det er skippers ansvar at reglene i forhold til begrensning av covid – smitte følges om bord. Maks antall om bord under seilasen er 3 personer.

Link til smittehåndbok NSF: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme.
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
  3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer.

Vi oppfordrer alle til aktivt å bruke muligheten for protest. Ha protestflagget klart under seilasen og bruk det hvis det oppstår situasjoner!

Vi gleder oss!!! Hilsen Hege, Harry og Gunnar.

Nord – Nors Marinesenter Tirsdagsserien 2021