Ekstraordinært årsmøte BSF


Det kalles herved inn til ekstraordinært årsmøte i Bodø Seilforening.

Tid og sted: Torsdag 26.mars 2020 kl 19:00 i Bodø båtforening sine lokaler i Moloveien.

Dagsorden:

Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer
Valg av styre for Bodø Seilforening for 2020 (Nestleder)
Vedta reviderte vedtekter i henhold til lovnorm
Behandle forslag fra styret: Vesterålen seilforening blir en underavdeling på lik linje med BSF Lofoten.

Vel møtt hilsen styret