Tirsdagskomiteen reverserer forslaget om klasseinndeling


Det tidligere annonserte forslaget om å endre klasseinndelingen reverseres. Vi tar nå sikte på å ha samme klasseinndeling og opplegg som 2016 sesongen. Det betyr et skille på 0,92 og at J/80 seiler sammen med de andre båtene i stor klasse.  Forslaget møtte kritikk, spesielt fra sportsbåtmiljøet. Det kom gode motforestillinger og innspill til komiteen.Vi legger ingen prestisje i dette, og håper at de som mener at J/80 og andre sportsbåter burde seile i egen klasse, synes dette er greit. Det er for eksempel liten tvil om at større og tyngre båter sliter i mindre vind mot lette sportsbåter med helt andre egenskaper. På den andre side er det ikke like motiverende for alle å seile i en klasse med 2-3 båter, som i en større klasse.

Ideelt sett burde vi brukt mulighetene i NORRating som legger til rette for å bruke tre ulike tall avhengig av vindstyrke. Da kunne vi eksempelvis i 3 m/s vind brukt rating for lite vind, og tilsvarende i mye vind. Slik vi vurderer det blir et slikt opplegg for mye administrering med de datasystemene vi har tilgjengelig i 2017.