Tirsdagskomiteen har hatt møte


Årets komite har hatt sin første samling og sett litt på hvordan årets sesong skal se ut arrangementsmessig. Komiteen består nå av 4 personer, Harry Nilsen (Lucille), Nils Eldby(Nirvana), Gunnar Jørgensen(Sofie) og Olav Taraldsen(Vilja), Sistnevnte er leder av komiteen som i fjor.

Det vil bli noen endringer i år i forhold til i fjor. For 2016 sesongen seilte de sammen med de største båtene.  Basert på erfaringer og det faktum at slike båter har helt andre egenskaper enn de de seiler mot er konklusjonen: Sportsbåter vil i år seile i egne klasse.

Et par nye båter er på vei til Bodø og vil etter alt og dømme delta på tirsdager. Dette gjør at vi hever klasseinndelingen til 0,93. Det vil bli to starter som før, båter under 0,93 starter kl 18:00 og båter fra og med 0,93 starter kl 18:10. Nå er ikke de nye ratingene klare enda fra NorRating så dette kan det bli litt endringer på når endelige ratinger foreligger. For båter som f.eks ikke har spinnaker eller kun seiler med liten fokk gjør vi oppmerksom på at båtene vil klasseinndeles etter den ratingen de ville hatt med spinnaker og maks stor genua. Komiteen angir klasse skjønnsmessig dersom tvil.

Vi har enda ikke tatt stilling til det med å tillate bruk av autopilot på tirsdagsserien. Det kan være at vi tillater det nor noen regattaer som en prøveordning.

Det blir også videreført ordningen med at alle seiler med rating fra målebrevet. Ikke rating uten spinnaker og ikke shorthandedrating. Noe av grunnen er at vi ønsker at alle skal seile spinnaker dersom forholdene ligger til rette. En annen grunn er at det å endre rating underveis i en serie er krevende i SailRace systemet som vi bruker til resultatberegning.

De endelige seilingsbestemmelser vil foreligge omlag 10 dager før seriestart.