Årsmelding for 2016 er lagt ut


Årsmeldinga fra styret er nå lagt ut. Det er 10 sider med seilglede og flott innsats fra komiteer, støttespillere og deltakere. Les gjennom, om du finner noen feil så meld i fra. Du finner den her.

Den skal behandles på årsmøtet på rirsdag.