Utbedringer i Grøtøyleia 2017


Hei Bodø seilforening,

Kystverket starter i disse dager opp et utdypingsprosjekt i Grøtøyleden utenfor Nordskot i Steigen. Arbeidet omfatter mudring, sprenging og oppgradering av navigasjonsinnretninger. Hensikten med arbeidet er å gjøre farleden tryggere. Arbeidet starter i denne uken og er planlagt avsluttet i løpet av august måned. Entreprenøren har dog frist til 15. september med å avslutte arbeidet.

Vi vet at Vestfjordseilasen er et stort arrangement som tar plass i Nordskot i slutten av juni, med fest, regatta og stor ansamling av seilbåter i Nordskot. Fremdriftsplanen til vår entreprenør antyder at det vil foregår arbeid i nordlige del av innseilingen til Nordskot i  denne perioden, i felt E og/eller F samt deponi jf. vedlagt plankart for tiltaket.

Etter min forståelse starter regattaen lengre ut enn disse feltene, slik at det er inn- og utseiling som kan problematisk. Feltene er dog ”sperret” av ved at de midlertidige seilingsmerkene leder trafikken utenfor disse feltene. Entreprenøren planlegger med døgnkontinuerlig drift.

I forbindelse med arbeidet som utføres plasseres det i denne uken ut midlertidige seilingsmerker gjennom farleden, samt at enkelte nåværende slukkes. De midlertidige seilingsmerkene blir værende til nye permanente seilingsmerker blir satt opp i slutten av 2017. Farleden vil også til tider bli midlertidig stengt sør for Mannshausen. Dette vil bli opplyst via EFS samt på vår Facebookside for tiltaket. Flott om dere kan hjelpe oss med å spre denne informasjonen videre til deres brukere, slik at brukerne av farleden er best mulig opplyst om konsekvensene tiltaket medfører.

Flott om dere kan skrive et innlegg på deres Facebookside som viser til vår: https://www.facebook.com/grotoyleden/

Plankartet ser du her C001 planoversikt Grøtøyleia 1_7500

Takk!

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål.

Hilsen

Esben Prytz

prosjektleder

Senter for utbygging

KYSTVERKET
Tlf: 76 06 96 50 / 481 03 001
Sentralbord: 07847
www.kystverket.no

 

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og

havområda til verdens sikreste og reneste