Annonsering av årsmøte 2017 for Bodø Seilforening


Til medlemmer i Bodø Seilforening!

Styret har fastsatt årsmøtet i foreningen til 7. februar kl. 1900.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt innen 17. januar på e post til: baanonse@online.no

Innkalling, saksliste og møtested vil bli kunngjort innen 24. januar.

Møtet blir holdt i BBFs lokaler i Moloveien.