Temakveld regattaregler 26.04


BSF ønsker velkommen til temakveld Tirsdag 26.04 kl. 1900 i Bodø Båtforenings lokaler.

Det blir ikke et regelkurs, det ville bli alt for omfattende for en kveld. Det vi skal ta er en gjennomgang av de viktigste begreper, signaler og hovedregler for å kunne delta i Tirsdagsserien uten å være helt blank.

Hvorfor regler? Protester, regelbrudd, straff! Berøring, skade, forsikring? Når gjelder reglene? Situasjoner ved start, møtende båter, runding av merke, plass for land, målgang. Dette er i stikkordsform noe av det vi tar for oss.

I tillegg blir det litt om Tirsdagsserien, formål, historikk og hvorfor seile regatta.

Vi går også gjennom aktuelle baner, start- og mållinje – Bodø havn og krav til oss.

Blir det tid, eller kanskje litt innimellom, så tar vi opp endel ting som er dumt å gjøre. Kanskje litt om smarte ting også? Vidløftige diskusjoner rundt vanskelige regler vil vi prøve å unngå, her er det basic’en som gjelder – så er du ny eller usikker er dette kvelden for deg!

Vi holder egentlig på så lenge dere ønsker, jeg skal ikke på jobb dagen etter!

Asbjørn

Kappseilingsregler! For de som har, eller kan låne et eksemplar, kan ta de med. Greit å bli kjent i den.

Kappseilingsreglene