Ekstraordinært årsmøte i BSF 5. april


Styret i BSF innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 5. april i forbindelse med temakvelden som begynner kl 19:00.

Denne saken legges fram:

På årsmøtet i BSF 9/2 2016 kom det inn forslag om at BSF skulle kjøpe inn en J80 til bruk i Seilsportgruppa for trenning sammen med 2 andre J80 som kjøpes inn av medlemmer.

Følgende vedtak ble gjort: Forslaget utredes nærmere av styret.

Seilsportgruppa har utredet saken og lagt den fram for styret. Sakspapiret finner du BSF seilsportgruppa J-80 [455059]. Styret legger nå fram saken for årsmøtet med følgende forslag til vedtak:

«Styret i BSF foreslår at det ekstraordinære årsmøte i BSF går inn for å kjøpe en J80 utfra de premisser som er lagt fram i dette fremlegget og at båten finansieres med midler som BSF i dag disponerer. Ved eventuelt likvide behov kan styret låne inntil kr 50.000.

Det forutsettes at alle deltakere i prosjektet er medlemmer i BSF og at tiltaket ikke går ut over annen aktivitet i BSF.»

Utredning og finansieringsplan: BSF seilsportgruppa J-80 [455059]