D5L og D5LA i Bodø


Heia,

det blir arrangert både D5L og D5LA i Bodø nå til høsten. D5L er Fritidsbåtskipper stor kystfart («kystskipper’n») og D5LA er påbygging for World Wide.

Jeg blir svært takknemlig om dere kan informere deres medlemmer om dette. Se invitasjon D5LA

Kursinnbydelse D5LA – Bodo 2015

Påmeldingsinformasjon for D5LA finner du i vedlegget. For ytterligere informasjon: Thorvald Haarberg, Mobil 9004 2220 / e-post post@auctor.no.

Vennlig hilsen
Erik Dundas
95555760

Fra Wikipedia:

Fritidsskipper er en som innehar det maritime sertifikatet som offisielt har betegnelsen D5L. Sertifikatet utstedes av Sjøfartsdirektoratet og gir rett til å føre fritidsbåter med over 15 meters lengde og inntil 24 meter (tidligere: inntil 50 bruttotonn) i stor kystfart. Med tilleggskurs kan man utvide til D5LA; fartsområdet blir da «World wide».

Selv om navnet er «Fritidsskippersertifikat» så brukes dette også i næringsvirksomhet. For RIB’er og tilsvarende som fører inntil 12 passasjerer er det et minstekrav med D5L-sertifikat. Man må i tillegg ha sikkerhetsopplæring iht. IMO60, minst SRC-radiosertifikat og legeattesten skal være fra godkjent sjømannslege.

Opplæringen gis ved godkjente skoler, og etter bestått eksamen og praktisk utsjekk kan kandidaten søke direktoratet om sertifikat. Minstekravet til fartstid (minst 3 år med båt over 8 meter) kan erstattes med praktisk utsjekk ved godkjent skole. I utdanningen inngår seks moduler:

  • Navigasjon
  • Navigasjonshjelpemidler
  • Motorlære / teknologi
  • Sikkerhet og redning
  • Skipslære
  • Regelverk og brovakthold