Måling av seil


NorlysOnsdag 19.03 kl, 2000 kan du møte på parkeringsplassen ved Bodin Videregående skole. Svein Tenggren måler seil så du er klar for regattasesongen med korrekt rating.

Kontakt Svein på telefon 918 31 845 og tips om at du kommer.