Ny leder i BSF


Oddgeir Strømsnes ble på årsmøtet valgt til ny leder I Bodø Seilforening.

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. januar og 19 medlemmer stilte. Av saker var det, i tillegg til vanlige årsmøtesaker, forslaget om å gå i gang med egen side i Seilmagasinet og avtalen rundt det som ble mest diskutert. Årsmøtet valgte å gå for dette noe som betyr at alle husstander med medlemmer i BSF får Seilmagasinet gjennom denne ordningen. Det betyr igjen at medlemskontigentet øker noe. Seilmagasinet kommer med 9 utgaver og det ble vedtatt å øke med 150 kroner. Juniormedlemmer får 100 kroner i økning.

Ellers var det litt diskusjon rundt aktivitetsnivået i foreninga uten at det ble konkludert med noe. Styrets forslag til aktivitetsplan ble vedtatt.

Helge Andreassen takket av etter to år som leder. Helge og avtroppende styre fikk velfortjent applaus. Oddgeir får med seg det meste av det gamle styret og det er bare å ønske han og de andre lykke til med året som kommer.

Molostua