D5L intensivkurs (NB! ny dato)


Vedlagt følger informasjon om intensivt Fritidsskipperkurs (D5L) som vil bli gjennomført i Bodø. Kurset er på initiativ og i samarbeid med Statens Naturoppsyn. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon, eller send oss en melding med navn og kontaktopplysninger, dersom dere vil delta.

Kurset har begrenset deltakerantall og prinsippet først til møllen gjelder….

D5L kursinnbydelse

Beste hilsen

Thorvald Haarberg

Nav.arc.

Auctor Bergen a.s

Sjødalsveien 24, N-5305 Florvåg, Norway

Phone office: +47 5614 7900, Mobil: +47 9004 2220 Phone priv. +47 5614 0000

E-post: post@auctor.no – www.bergen-båtskole.no