Tirsdagstreff 5.november


Skrevet av: Helge Andreassen (30.10.13)

Da er vi i gang med tirsdagstreffene igjen og vi møtes på En kopp kl.2000.

Remi har kommet med interessante tanker om aktivitetskalenderen for 2014 og flere andre har også synspunkter på saken. Det er viktig for styret med innspill fra flest mulig, så oppfordringen er klar; møt opp på En kopp på tirsdag.

051113 tirdagstreff