Medlemsmøte mandag 7.oktober


Styret inviterer til medlemsmøte på Molostua med start kl.1800

Hans Petter Jensen fra Seilmagasinet orienterer om det Store Seilløftet.

Årets seilsesong, i det minste regattasesongen, går nok en gang mot slutten. Nå gjenstår bare nattseilasen og romjulsutfordringen Sjyvotten. Da passer det bra med et medlemsmøte der vi oppsummerer litt av årets erfaringer og tar lærdom med oss inn i planleggingsarbeidet for sesongen 2014.

Hans Petter Jensen fra Seilmagasinet vil orientere om det Store Seilløftet, et prosjekt som vår foreningen vil bli invitert til å delta i. Dette er et prosjekt som, dersom BSF velger å delta, vil ha betydning for foreningens arbeid framover og bør derfor være av stor interesse for alle medlemmer.

Styret ønsker alle velkommen og håper mange finner veien til Molostua denne kvelden. Vel møtt!

Molostua