Månedsarkiv: februar 2013


Spørsmål og svar om nye NORLYS

NORLYS har laget en oppstilling av spørsmål og svar i forbindelse med overgang til nytt system. Denne bør dere lese og evt. sende inn nye spørsmål til NORLYS dersom dere føler at noe mangler. Vi legger merke til at de flytter LYS = 1 slik at en båt som seiler en bane i 8 – 16 knops sann vind bruker 600 s på 1 nm. Det betyr i klartekst at alle båter får nytt LYS-tall…


Helge Andreassen gjenvalgt som leder

På årsmøtet 5. februar ble Helge Andreassen gjenvalgt som leder i Bodø Seilforening. Nestleder Hege Kvalnes fratrådte men ble valgt som varamedlem til styret. Kasserer Vibeke Jensen ble gjenvalgt og Steinar Jonassen rykket opp fra sin styremedlemspost til nestleder. Ivar Westvig var ikke på valg og sitter et år til. Remi Rasmussen gikk ut av styret og ble erstattet med Karin Rodegerdts…