Mot ORC-LYS


I går var det årsmøte i NORLYS. Hvilket respittsystem det til syvende og sist skal bli i Norge, hadde derimot årsmøtet ikke mandat til å bestemme. Det som nå skjer, er at NORLYS’ styre vil legge dette frem en søknad overfor Norges Seilforbund, og etter prøvevoteringens klare utfall, er det all grunn til å tro at søknaden vil inneholde bokstavene ORC og ikke SRS.

Jeg regner med at vi skal ha klart et nytt system innen 1. april, sier Per Bøymo i NSFs tekniske komité.

I løpet av denne tiden vil såvel NORLYS og Norges Seilforbund også måtte fatte en rekke policy-beslutninger om hvordan det nye respitt-systemet skal fungere i praksis.

Et 30-tall seilere møtte frem på det ekstraordinære årsmøtet, og flere av dem var langveisfarende. Til stede var representanter fra blant annet Stavanger, Bergen, Ålesund og Bodø.

(Sakset fra Seilmagasinet.no)

http://www.seilmagasinet.no/id/39795

131212 Olav