Gøy å seile tirsdag


De undra seg nok de som sto på kv Andenes og så på regattaen tirsdag kveld plutselig begynte båtene å slå 720. Det så mest ut som de dreiv synkronsvømming….

Det var lagt inn oppgaver i løpet denne tirsdagen som alle måtte løse.

Starten gikk inne ved moloen, men ingen fikk heise seil før etter 4 minutters skuddet var gått. Så skulle en ta en Styrbordrunding på Grønnstaken ved Langstranda mens neste legg skulle seiles med et rev i storseil.  Så var det en babordrunding av bøye ved Eholmen og  halveis til neste bøye skulle en gjøre en 720. Så styrbordrunding på bøyen ved Langdragan, babordrunding Lille svartoksen. Også skulle alle ha en MOB øvelse. En om bord hev en fender over bord som så ble hentet opp uten bruk av motor. Vi runda så Fiskegrunnen om babord og et av mannskapene måtte berøre staken. Målet var lagt i Paradisbukta ved at en  passerte stake på styrbord over et med sementsiloen.

Vi la oss så alle på bøyen der ute og hadde medbrakt mat å drikke mens resultatet ble regna ut. Det virka som folk var godt fornøyd med opplegget. En annerledes tirsdag som kanskje minte oss på flere ting en godt kan øve på. 8 båter deltok, Spleis vant LYS=> 1,16 med Sofie og Lucille på delt 2. Norte vant LYS1,17 =>.

Paradisbukta