RAMSALT-tirsdag 2019 med tre klasser


Det blir tre klasser og tre starter i RAMSALT-tirsdags seilasene i 2019. Sportsbåtene vil nå få sin egen klasse med start 18:05 altså mellom starten på liten og stor klasse. Seilsportsgruppa har uttrykt ønske om at tirsdagene kan brukes til trening mer lik de løpene som seiles i Seilsportsligaen enn lange seilaser slik som det ofte seiles på tirsdager. Med å seile egen klasse kan de seile egne løp tilpasset dette. Samtidig sier de at de ikke alltid vil kunne stille med 3 båter slik at en slik trening vil være mulig og da vil det være fint å kunne konkurrere med de andre båtene som seiler RAMSALT-tirsdag. Med å starte midt mellom minste klasse og største klasse vil sportsbåtene ha konkurranse moment i å ta igjen båtene i minste klasse og holde bak seg båtene i største. Komiteen mener at dette også gir ei mer ryddig startlinje for de større båtene som ikke kan snu seg like raskt som sportsbåtene.

RAMSALT-tirsdag

Komiteen satser også på at vi får til to gunder starter i løpet av våren og to i høst. På vårens siste seilas vil vi legge inn noen ekstra oppgaver i seilasen slik det også er gjort tidligere.

Ellers blir reglene lagt om slik at en kan velge å seile uten spinnaker og få fratrekk for dette. Dette må meldes før start. Vi vil også sette inn indre havn som mulig start område på tirsdagene og i år ser det ut til at arbeidene på Langstranda er så ferdig at det også kan være mulig å ha start derifra.

Det vil bli premier ved hver seilas, enten trukket ut blant deltakende båter eller mannskap, eller for spesielle «bragder» under seilasen.

Det blir laget nytt kart for seilasene hvor også Hjartøyene har fått nummer og Hausen er vekk.

Vi vil også i år bruke Båtforeningas lokaler som fast møteplass. Og vi syns det er flott at Petter og Mariann har lovet å ta ansvar for kaffe og noe å spise etter seilasene.

Bestemmelsene og kart vil komme på BSF hjemmeside etter hvert.

Vi gleder oss til å ta til med en ny sesong og håper på god deltakelse. Første seilas seiles tirsdag 30. april. Velkommen til ny sesong og nye seilaser!