Dagsarkiv: 30/01/2017


Saksliste for BSFs årsmøte tirsdag 7. februar kl 19:00

Som meldt tidligere holdes BSFs årsmøte tirsdag 7. februar kl 19:00 i  BBFs lokaler i Moloveien. Her er sakslista: Konstituering Valg av møteleder, sekretær, tellekorps og protokoll underskrivere Godkjenning av de stemmeberettige Godkjenne innkalling og saksliste. Årsmelding Regnskap Mål for 2017 og aktivitetsplan. Fastsette kontingenten. Budsjett Valg Det skal velges: […]