Invitasjon – Vesterålsseilasen 2016


Invitasjon til Vesterålsseilasen 3.9.16.

Vesterålen seilforening inviterer til Vesterålsseilasen 3. september 2016. Starten går kl 09.00.

Vi har valgt å endre banen for seilasen med start og målgang ved Stokmarknes. I stedet for å seile Hadseløya rundt vil banene ligge vest og øst for Stokmarknes. Det vil bli lang bane for brukbare vindforhold Stokmarknes-Hoholmen-Klubba-Stokmarknes. ca. 24 NM (blå + rød) og en kort bane i tilfelle lite vind Stokmarknes-Gjæva-Klubba-Stokmarknes (blå) ca. 18 NM. Se kart.

VSF kart

Påmelding

Sendes på mail eller SMS til Svein Johnsen, svein.johnsen@trollfjord.no, 91627948.  Ved påmelding skal deltaker oppgi: Navn, postadresse, mail-adresse og telefonnummer, båtnavn og lys-tall.

Av hensyn til planleggingen ønsker vi påmelding innen 29. august.

Det er mulighet for å melde seg på helt frem til start.

Startkontingent

Startkontingent er kr 350 per båt. Beløpet innbetales til konto 4570.08.05518. Startkontingent som ikke er forhåndsbetalt blir fakturert.

Kaiplass

Det skal være god plass til alle båter i Stokmarknes havn. Seilingshøyde under Børøybrua er 15 m.

Servisekontor

Servisekontor vil være på Markedsbrygga 1. etasje.

Skippermøte

Det avholdes skippermøte på Markedsbrygga kl 08.00.

Start

Starten går kl 09.00 utenfor Stokmarknes havn.

Sosialt samvær og premiering

Vesterålen seilforening tar imot alle på Markedsbrygga.

Fredag kveld er det uformelt samvær på Rødbrygga, Stokmarknes.

Lørdag kveld inviteres alle til å delta på middag og premieoverrekkelse på Rødbrygga, Stokmarknes kl 20. A la carte servering.

Vi ønsker alle velkommen til fin seilas og hyggelig samvær på Stokmarknes.

Styret i Vesterålen seilforening