Seilsport


BSF har ei jollegruppe for de yngste og ei seilsportgruppe for ungdom (og de eldre spreke). Les mere om disse i undermenyene.

BSF / Seilsportgruppa’s båt kan også leies ut til BSF’s øvrige medlemmer på visse vilkår.

J80

RSFeva