Flotte forhold på Ramsalt tirsdag

Det så bra ut på værmeldingen og det viste seg å bli enda bedre. Med en vindstyrke på 5-7 m/s er det mange som trives. Det går fort unna uten at det blir for vanskelig. Temperaturen var ikke så verst og sola tittet fram før start.. Starten gikk på Langstranda […]


Velkommen til RAMSALT-Tirsdag 1

Bodø seilforening har inngått sponsoravtale med RAMSALT/NOBL derfor kaller vi nå tirsadgsregattaene for RAMSALT-tirsdag. En RAMSALT vimpel vil markere dette utenfor BBFs lokaler når vi møtes og vi forplikter oss til å profilere RAMSALT i forbindelse med regattaene. Tirsdag første mai blir første RAMSALT-tirsdag. Vi møtes som det er gjort […]


Tirsdagsserien starter tirsdag 1.mai med skippermøte kl 16

Da er det en glede å ønske nye og gamle seilere velkommen til årets tirsdagsserie. Vi benytter anledningen til å tjysvtarte  med en time. Første startskudd går kl 17 tirsdag 1.mai og skippermøtet blir også framskyndet med en time til kl 16. Da kan vi seile en litt lengre seilas […]


Påmelding til årets kurs begynner 1

Påmeldinger til årets Seilkurs for begynnere begynner nå å komme inn. Kurset arrangeres  fredag 27. – søndag 29. april 2018. Dette er det eneste kurset også dette året. Vi har rundt 20 plasser og i 2017 var kurset fulltegnet lenge før kurset startet. Årets kurs blir likt tidligere med en […]


Årsmelding for BSF 2017 er lagt ut

Det er ei uke igjen til årsmøte i Bodø Seilforening. Årsmeldinga for 2017 er lagt ut her:  2017 Årsrapport BSF. Der kan du også lese forslag til videre arbeid for styret. Forbered deg til årsmøte med å lese rapporten.


Saksliste for årsmøtet i BSF

Det er ikke meldt spesielle saker til årsmøtet i BSF 6. februar og da blir sakslista som det fremkommer av vedtektene for foreninga: § 13 ÅRSMØTETS OPPGAVER 1. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen/være tellekorps. 2. Godkjenne de stemmeberettigede. 3. Godkjenne innkalling og saksliste. 4. Behandle foreningens […]


Temakveld Seilsportligaen

Tirsdag 23. januar er det tid for temakveld. Denne gangen er det seilsportgruppa som presenterer planene for året – med fokus på ligastevnet som skal arrangeres her i Bodø. Dette kommer…