Styret


Styret for 2022 i Bodø Seilforening ble valgt på årsmøtet 17. Mars 2022 og består av følgende personer:

Verv Navn Telefon
     
Styreleder Håkon Byberg 906 81 911
Nestleder Britt Nyland Gustavsen 957 96 196
Kasserer Morten Wilmann 911 19 822
Styremedlem Hanne Seljesæter  
Styremedlem Nils Eldby 908 92 716
Styremedlem Jens Petter Beranek Holm 458 72 656
Varamedlem Arne Opheim  
Varamedlem Eirik Stabell Rødsand  
Varamedlem Christian Malmquist  

Valgkomite:

Håkon Sten Gustavsen
Harry Nilsen

Kontrollutvalg:

Liv Anne Kildal
Morten Leiknes
Erik Bang (vara)

Grupper og Komiteer:

 • Seilsportgruppa: leder Roar Wiik
 • Jollegruppa: leder Roar Wiik
 • BSF Lofoten: leder Roar Bårdsen
 • BSF Vesterålen: leder Jacob Jacobsen
 • Komiteer
  • Tirsdagsserien: leder Hege Kvalnes
  • Nordland Offshore Race / Bodø doublehanded: Leder Olav Taraldsen
  • Vestfjordseilasen: Leder Jens Petter Beranek Holm
  • Væran Rundt: Leder Britt Nyland Gustavsen og Håkon Sten Gustavsen
  • SeilUT: Leder Bernt Aanonsen
  • Bodø Mixdouble: Leder Kai Linde
  • Landegodeseilasen: Leder Bernt Aanonsen
  • Fjordomseiling: Leder Nils Elby
  • Introkurs Seiling: Leder Ola Sakshaug
  • Sjyvotten: Leder Nils Eldby