Styret


Styret for 2017 i Bodø Seilforening ble valgt på årsmøtet 7. februar 2017 og består av følgende personer:

Verv Navn Telefon
     
Styreleder Bernt Aanonsen 958 78 967
Nestleder Harry Nilsen
976 54 389
Kasserer Vibeke Jenssen 915 86 761
Styremedlem Nils Eldby 908 92 716
Styremedlem Jens Petter Beranek Holm 458 72 656
Styremedlem Marit Mårnes 958 99 349
Varamedlem Jon Roger Myrvoll 958 01 555
Varamedlem Iver Sten Gustavsen 907 17 366
Varamedlem Christian Malmquist 934 54 817

Valgkomite:

Hege Kvalnes tlf 913 87 649
Jim-Børre Andreassen 907 69 447

Revisorer:

Fredrik Føre
Ann Karin Tenggren

Komiteer:

Tirsdagskomiteen:

Leder Olav Taraldsen 917 01 176
Harry Nilsen 976 54 389
Nils Eldby 908 92 716
Gunnar Jørgensen 906 42 799

Nordland Offshore Race:

Leder Jan Eric Hauge 928 69 501
Ola Sakshaug 901 92 636
Fritz Breivik 482 16 885
Helge Andreassen 926 35 83

Vestfjordseilasen:

Leder Jens Petter Beranek Holm 458 72 656
Vibeke Jenssen 915 86 761
Morten Leiknes 916 37 178
Roar Eikland 414 66 464

SWAI Bodø Singelhanded:

Leder Remi Rasmussen 926 60 277