Styret


Styret for 2018 i Bodø Seilforening ble valgt på årsmøtet februar 2018 og består av følgende personer:

Verv Navn Telefon
     
Styreleder Håkon Byberg 906 81 911
Nestleder Nils Eldby 908 92 716
Kasserer Morten Wilmann 911 19 822
Sekretær Jens Petter Beranek Holm 458 72 656
Styremedlem Christian Malmquist 934 54 817
Styremedlem Britt Nyland Gustavsen 957 96 196
Varamedlem Mari Sando 936 37 168
Varamedlem Roar Wiik 416 62 769
     

Valgkomite:

Utnevnes av styret 2018

Revisorer:

Vibeke Jenssen
Ingrid Egelandsaa Strømsnes

Komiteer:

Tirsdagskomiteen:

Gunnar Jørgensen   906 42 799
Enno Rodegerdts     901 52 561
Håkon Byberg      906 81 911
Jens P B Holm      458 72 656

 

Nordland Offshore Race:

Leder Jan Eric Hauge 928 69 501
Hege Kvalnes 913 87 649
Fritz Breivik 482 16 885
Helge Andreassen 926 35 83

Vestfjordseilasen:

Leder Jens Petter Beranek Holm 458 72 656
Vibeke Jenssen 915 86 761
Morten Leiknes 916 37 178
Roar Eikland 414 66 464