Medlemskap


Bodø Seilforening ønsker nye medlemmer velkommen.

Vi ønsker flere medlemmer og kan tilby et sosialt og inkluderende miljø for seilinteresserte. Du kan bli med på seiling med vanlig seilbåter (kjølbåter), sportslig seiling i J/80 båt i seilsportgruppa eller jolleseiling der vi tilbyr RS Feva og Optimistjoller.

Du kan velge mellom ulike typer medlemskap:

  • Vanlig kontingent betales av enkeltstående medlemmer med egen båt.
  • Redusert kontingent betales av medlemmer uten egen båt (mannskaps- og støttemedlemmer) og juniorer (ut året du fyller 17).
  • Medlemmer i samme familie kan be om å betale kontingent med familierabatt i foreningen. Med medlemmer i samme familie menes ektefelle/samboer og deres barn frem til de fyller 19 år. Når kontingent med familierabatt er betalt, regnes hvert registrerte familiemedlem som tellende medlem i foreningen.

Medlemskontingent Bodø Seilforening 2018:

Bodø seilforening har tegnet kollektivt abonnement på Seilmagasinet for sine medlemmer. Prisen vi har fått på bladet er svært gunstig i forhold til ordinær pris. Denne ligger inne i medlemskapet.

Priser:

  • Enkeltmedlem : kr 800,- (for seilere med egen båt)
  • Medlemskap med familierabatt : kr 900,- (for seilerfamilier med båt og flere medlemmer)
  • Juniormedlem : kr 400,- (for seilere til og med 17 år)
  • Mannskapmedlem : kr 500,- (for seilere uten egen båt)

Kontonummer for betaling av kontingent DNB 1503.40.39167.

Ved innmelding, avslutning av medlemskap, endring av dine opplysninger / ditt medlemskap eller spørsmål til faktura ta kontakt med kasserer ved hjelp av skjemaet nedenfor. Eller ring kasserer.

I meldingsfeltet kan du:

Angi hvilke opplysninger du endrer.
Fylle inn opplysninger om familiens medlemmer i den grad de ikke er lik dine egne (vanligvis telefon og epost).

 

Navn*

Gateadresse*

Postnummer*

Poststed*

Telefon*

Epost*

Fødselsdato*

Hva vil du gjøre?*

Nytt medlemskapEndre medlemskapAvslutte medlemskap

Ved nytt eller endret medlemskap, velg type:*

EnkeltmedlemskapFamiliemedlemskapMannskapsmedlemJuniormedlem

Avdeling:
BodøLofoten

Melding (navn og fødselsdato på familiemedlemmer etc.):

Svar på oppgaven så vet vi du ikke er en spamrobot...

captcha