Tirsdagsregatta Lofoten


Tirsdagsregattaer 2016

Starter i år tirsdag 11. mai. Som vanlig er det oppmøte på Anker brygge kl. 1720. Det er planlagt 13 seilaser i år.
Nærmere orientering om datoer og regattaansvarlige finnes under aktivitetsplaner BSF Lofoten. Det vil i år også bli sendt sms varsling foran hver tirsdag.

Komite:

Roar Bårdsen
Peder Pedersen
Kurt-Arne Mosand