BSF J/80 leievilkår


Leievilkår for BSF’s J/80 seilbåt som må oppfylles før utleie:

Kompetanse

BSF medlemskap.
Båtførerbevis eller høyere.
Utsjekk av båtansvarlig.

Utsjekk

Utsjekk kreves og administreres av Roar Wiik (telefon 416 62 769, epost seilsport@bodoseilforening.no)

Pris

Medlemmer i Seilsportgruppa betaler kr. 5 000 årlig og har fri bruk av båten til trening og tur. Familiemedlemmer i Seilsportgruppa betaler halv pris kr. 2 500. Medlemskap i Seilsportgruppa for halv sesong (f.o.m. 01.08) er halv pris av dette igjen.

Utleie skilles mellom junior og senior. Man er junior til og med det året man fyller 22 år (samme alder som Seilsportligaen har som grense mhp ungdomsmannskap).

Junior leie pr. dag kr. 100 og for helg kr. 200.
Senior leie pr. dag kr. 300 og for helg kr. 600.

Krav til leietaker (en ansvarlig skipper) er medlemskap i BSF, Båtførerprøven og utsjekk av båtansvarlig.

Egenandel ved skade inntil 8 000,- (leietaker/skipper er ansvarlig for denne og må evt. kreve inn fra andre om bord). Båtens forsikring har egenandel 8 000,-. Båtens forsikring dekker ikke seil. Ved grov uaktsomhet eller ikke godkjent bruk kan erstatning ut over 8 000,- kreves.

Man kan ha max 1 aktiv booking i gangen. Hvis flere ønsker å leie samtidig prioriteres den med minst tidligere leie. Båtansvarlig avgjør hvem som får leie hvis flere stiller likt.

Booking skjer på http://bodoseilforening.no/bsf-j80-booking og godkjennes manuelt av båtansvarlig.

Prioritet

  1. Trening Seilsportgruppa.
  2. Trening før stevne for medlemmer i Seilsportgruppa som skal konkurrere – to siste uker før stevne.
  3. Trening og regatta – prioritet ungdom uten egen båt.
  4. Trening og regatta for øvrige medlemmer i Seilsportgruppa uten egen båt.
  5. Utleie til BSF medlemmer.

Skader på båt og utstyr

Båten er forsikret med en egenandel på kr. 8 000. Det forventes at brukere behandler båten «som sin egen». Oppstår skade under bruk skal denne rapporteres båtansvarlig og man skal hjelpe til ved reparasjoner. Dekning av utgifter til kjøp av nye deler må påregnes. Eventuell dekning av egenandel vil bli avklart før forsikringen brukes i forbindelse med skade.

Erstatningsplikt

Skader som følge av grov uaktsomhet eller ikke avtalt bruk vil medføre krav om dekning av alle kostnader ved skaden inkludert eventuell egenandel ved forsikringsskade.

J80