Utleie av J80


Som aktivt medlem i Seilsportgruppa kan du leie våre båter når de ikke brukes av gruppa.

For å leie båt nå du ha:

  • Båtførerbevis eller høyere
  • VHF sertifikat
  • Gjennommgått Seilsportgruppas nybegynnerkurs
  • Gjennomgått MOB-øvelse
  • Demonstrert ferdigheter som fartøyssjef (legge til, fortøye, ta vare på seil etc)
  • Være aktiv i gruppa over tid


Lån av seilbåt skal alltid klareres med leder, enten ved personlig kontakt, eller ved å benytte et bookingsystemet når dette er operativt.

Når du låner båt forplikter du deg til å følge Seilsportgruppas retningslinjer for for seiling, herunder spesielt krav til rapportering og loggføring av eventuelle hendelser.


Når du låner båt:

  • Spør båtansvarlig før du låner, gjerne i god tid
  • Retningslinjene for bruk av båt gjelder og skal etterleves
  • Seilsportgruppas og Bodø seilforenings sikkerhetsrutiner skal følges

Viktig – Ertstatningsplikt

Det forventes at du behandler båten «som sin egen» Båten er forsikret med en egenandel på kr. 8 000. Oppstår skade mens du leier båten må du påregne å dekke kostandene for å utbedre disse. Dersom skadene overstiger egenandelen må du dekke egenandelen.

Skader som følge av grov uaktsomhet eller ikke avtalt bruk kan utløse krav om dekning av skadebeløpet i sin helhet.