NNMS Tirsdagsserien høst 2020


Høstens tirsdagsserie starter opp 11. august! 😃⛵

Det skal seiles i to klasser; 1. Husstand/Doublehanded. 2. Singlehanded

Dette betyr en liten oppmykning i og med at mannskapet i klasse 2 ikke lenger må være fra samme husstand. NB! Det forutsettes at båtens størrelse og utforming innfrir kravet om 1 meters avstand mellom mannskapene!

Seilingsbestemmelsene må dere lese nøye – endringene er ikke store fra i vår, men i klasse 1 kan man altså seile doublehanded under visse vilkår uten å være fra samme husstand. Doublehanded gir ikke anledning til å benytte shorthanded rating.

Videre vil det medføre tidsstraff eller ved gjentagelse diskvalifisering hvis man ikke leverer skippers rapport som beskrevet. Mannskapslisten er en del av smittevernreglene.

Komiteen anbefaler at du skriver ut registreringsskjemaet og fyller inn faste data (f. eks. båtnavn, klasse og seilnummer). Kopier det opp i 8 eksemplar og for hver seilas kan du da bare fylle ut resten for akkurat den, ta bilde med telefonen og sende til Tom på 970 41 400. Opptil flere eksemplariske skippere som gjorde det sånn i vår.

Seiltid skal rapporteres som klokkeslett.