NNMS tirsdag – finale vårsesong – resultater.


16.06.20 – Resultater klasse 1 Husstand:

16.06.20 – Resultater klasse 2 Singlehanded

Løpet 16.06.20:

Start.
Bøye 2 overett med starter på land. Bøye 1 ytre begrensning. Det er flaggsignaler og skudd / tåkelur som angir starten (signalene søkes gitt slik at start blir på GPS tid 18:00:00 og 18:10:00).

Bøye 8 Siriskjær styrbord runding.

Toftbåen (holme vest av Bratten) styrbord runding.

Merke 6 Eholmen babord runding.

Mål.
Bøye 2 overett med 3 runde vinduer vertikalt i fasade Breivika Brygge. Må passeres med bøye 1 på babord.