NNMS tirsdag 09.06 – løp og resultat.


Vinden stod seg godt, så løypa passet bra. Rom kurs til Eholmen, kryss opp Hjartøysundet og platt ned utfor Store Hjartøy. Skarp(ish) slør til mål.

Resultater klasse 1 husstand:

Klasse 2 singlehanded:

Dagens løp er satt – vi må vel en runde om Hjartøya på våren?

Start
Bøye 2 overett med starter på land. Bøye 1 ytre begrensning. Det er flaggsignaler og skudd / tåkelur som angir starten (signalene søkes gitt slik at start blir på GPS tid 18:00:00 og 18:10:00).

Merke 6 Eholmen (ikke bøya!) styrbord runding.

Store Hjartøy babord runding.

Mål
Bøye 2 overett med 3 runde vinduer vertikalt i fasade Breivika Brygge. Må passeres med bøye 1 på babord.