RAMSALT-tirsdags kart lagt ut


Noen har etterlyst seilingskart for RAMSALT-tirsdag. Nå er det lagt ut og du kan finne det her. Det er også lenke til det på RAMSALT-tirsdags siden.

sdr_soft