Seilkurs for barn 2019


Om seilkurset

Optimisten er en enmannsjolle men på nybegynnerkurset velger barna om de vil seile alene eller to og to sammen. Treningen gir grunnleggende seilferdigheter gjennom lek og moro i og på vannet.

Kurset går i sin helhet over vår og høst sesong, men det er også mulig å ta en halv sesong om gangen.

Vi gjør oppmersom på at deltagerene må være svømmekyndige og komfortable med å være i vann.

Gjennomføring

Treningen starter med en egen todagers oppstartshelg 04. – 05.05 og følger deretter skoleåret med ukentlige treninger hver mandag frem til mørke og temperatur innhenter oss på høsten.

Oppstarts helgen gjennomføres over to dager der første dag starter med å bli kjent med joller og utstyr. Deretter fortsetter vi med bassengtrening som tar oss gjennom svømming, kullseiling og mestring av kullseilt båt. Dag to gjennomfører vi en seil økt på sjøen.

Utfyllende informasjon finner du her.

For påmelding, bruk dette skjemaet (betalingsinformasjon kommer ved bekreftet påmelding):

  Navn deltager

  Fødselsdato deltager

  Opplysninger om deltagers foresatte:

  Navn foresatt

  Gateadresse*

  Postnummer*

  Poststed*

  Mobilelefon*

  Epost*

  Jeg ønsker å melde barnet på (flere avkrysninger er mulig):*

  OppstartshelgTrening vårTrening høst

  Melding i fri tekst

  Svar på oppgaven så vet vi du ikke er en spamrobot...

  For å bruke CAPTCHA, må du ha innstikket Really Simple CAPTCHA installert.